Besluit verwijzingsportaal bankgegevens

Besluit verwijzingsportaal bankgegevens. Met het verwijzingsportaal bankgegevens kunnen vorderingen en verzoeken om gegevens aan banken en andere betaaldienstverleners betrouwbaar, veilig, snel, gericht en efficiënt worden afgedaan.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 19-09-2019
Einddatum consultatie 17-10-2019
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Financiën, Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Financieel toezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Bevoegde autoriteiten:
• de politie
• bijzondere opsporingsdiensten
• het Openbaar Ministerie
• de FIU (Financial Intelligence Unit)
• de Belastingdienst.

Aangesloten partijen :
• banken en andere betaaldienstverleners die rekeningen aanbieden met een IBAN identificatienummer als bedoeld in de SEPA-verordening dat de landcode NL bevat;
• banken die in Nederland kluizen aanbieden.

Personen van wie gegevens kunnen worden gevorderd/gevraagd:
• personen die in Nederland financiële producten of kluizen afnemen bij de aangesloten banken en andere betaaldienstverleners;
• personen die zeggenschap kunnen uitoefenen over deze financiële producten of kluizen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het wetsvoorstel en het ontwerpbesluit hebben geen directe gevolgen voor burgers. Gegevens die nu handmatig opgevraagd kunnen worden, kunnen dat straks via het portaal.
Voor de aangesloten banken en andere betaaldienstverleners leveren het wetsvoorstel en het ontwerp besluit aansluitkosten op. Aangezien het verwerken van vorderingen en verzoeken vervolgens geautomatiseerd verloopt kan het verwijzingsportaal bankgegevens in de toekomst leiden tot kostenbesparingen.
Voor de overheidsinstanties die hun vorderingen of verzoeken kunnen indienen via het portaal leidt dit sneller tot kwalitatief betere gegevens. Dit ondersteunt de taken van de verschillende instanties.

Waarop kunt u reageren

De reacties kunnen betrekking hebben op alle onderdelen van het ontwerpbesluit en de nota van toelichting.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Effectentoetsen
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te implementeren regeling Richtlijn (EU) 2018/843

Bron: eur-lex.europa.eu