Wijzigingswet verwijzingsportaal bankgegevens

De consultatie betreft een wetsvoorstel dat ziet op de uitbreiding van het verwijzingsportaal bankgegevens. Het regelt onder meer een nationale beleidswens uit het Plan van aanpak witwassen, namelijk het mogelijk maken dat saldo- en transactiegegevens via het verwijzingsportaal kunnen worden gevorderd van banken met meer dan 2,5 mln. rekeninghouders, ten behoeve van het bestrijden van witwassen en onderliggende criminaliteit.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 18-10-2021
Einddatum consultatie 29-11-2021
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Financiën, Ministerie van Justitie en Veiligheid
Keten-ID 12759
Onderwerpen Criminaliteit

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn. Voordat reacties gepubliceerd worden, worden deze eerst gecontroleerd op beledigende of aanstootgevende uitspraken. Deze controle kan enkele dagen duren.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Opsporingsinstanties, Centraal Justitieel Incassobureau, Douane, Belastingdienst, De Nederlandsche Bank en banken.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Voor de opvragende overheidsinstanties: een betere informatiepositie.
De verwachte effecten voor de banken zullen aan de hand van deze consultatie in kaart worden gebracht.

Waarop kunt u reageren

De consultatie vindt plaats om burgers, bedrijven en organisaties te informeren over wetgeving in voorbereiding en om hen de gelegenheid te bieden een reactie te geven op het voorstel.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Wet op het financieel toezicht

Bron: wetten.overheid.nl