Verzamelbesluit Omgevingswet 2023

Reactie

Naam PLJM Cuijpers
Plaats Utrecht
Datum 17 november 2022

Vraag1

Wat vindt u van de voorgestelde technische wijzigingen in het Verzamelbesluit Omgevingswet 2023? Verwacht u dat de regeling effect zal hebben op u of uw organisatie, en zo ja, op welke manier? Zijn er effecten van de regeling die niet beschreven staan in de toelichting en zo ja, welke zijn dit? Kent u nog andere technische onvolkomenheden in de AMvB’s onder de Omgevingswet?
IPO-Deskundigenberaad geeft middels bijgesloten document reactie op de voorgestelde technische wijzigingen in het Verzamelbesluit Omgevingswet 2023 en geeft aansluitend suggesties voor ook andere aanpassingen en verduidelijkingen in toepassingen tbv Hoofdstuk 15 v het Bal.

Bijlage