Verzamelbesluit Omgevingswet 2023

Dit besluit bevat technische wijzigingen in de vier algemene maatregelen van bestuur onder de Omgevingswet: het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit bouwwerken leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving en het Omgevingsbesluit. Ook worden enkele aan de Omgevingswet gerelateerde technische wijzigingen doorgevoerd in andere besluiten.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 12 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: