Verzamelbesluit Omgevingswet 2023

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Huissen
Datum 17 november 2022

Vraag1

Wat vindt u van de voorgestelde technische wijzigingen in het Verzamelbesluit Omgevingswet 2023? Verwacht u dat de regeling effect zal hebben op u of uw organisatie, en zo ja, op welke manier? Zijn er effecten van de regeling die niet beschreven staan in de toelichting en zo ja, welke zijn dit? Kent u nog andere technische onvolkomenheden in de AMvB’s onder de Omgevingswet?
Een technische onvolkomenheid betreft de normering voor de luchtemissies van PAK's.
Voor PAK's geldt een emissie-eis van 0,05 mg/m3. Deze eis is gebaseerd op de indeling in de klasse MVP1 (stofvormige minimalisatieverplichte stoffen). Stofvormige verbindingen kunnen worden afgevangen door doekfilters waardoor aan zeer strenge emissie-eisen kan worden voldaan.
In de praktijk blijkt echter dat er ook vluchtige PAK's zijn (met name de 2-en 3-rings PAK's). Deze zijn ten onrechte ingedeeld als MVP1 (want niet stofvormig). Doordat deze vluchtige verbindingen niet door een doekfilter worden afgevangen is de eis van 0,05 mg/m3 ook niet (automatisch) het BBT-GEN. Bovendien zijn deze PAK's vermoedelijk veel minder schadelijk dan PAK's met meer ringen. ZIe ook het bijgevoegde memo van het RIVM.
Ik verzoek u een passende oplossing te zoeken voor vluchtige PAK's.

Bijlage