Verzamelbesluit Vreemdelingenbesluit 2000

Dit besluit regelt dat meer categorieën vreemdelingen die in Nederland of aan een buitenlandse top 200-hogeronderwijsinstelling een opleiding of onderzoek hebben afgerond, onder soepeler voorwaarden een verblijfsvergunning kunnen aanvragen met het doel om in Nederland één jaar naar werk te zoeken. Deze verblijfsvergunning heet “zoekjaar hoogopgeleiden”. Daarnaast regelt dit besluit diverse wetstechnische en kleine inhoudelijke aanpassingen van het Vreemdelingenbesluit 2000.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatieverslag wijziging Vreemdelingenbesluit, 2 maart 2016

Afgelopen zomer hebt u gereageerd op het ontwerpbesluit tot wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000 over o.a. het "zoekjaar hoogopgeleiden".

Zeer recent is het definitieve besluit gepubliceerd en gisteren is dit in werking getreden. U kunt dit downloaden van https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2016-86.pdf .

Op blz. 17 tot en met 20 vindt u een reactie op de opmerkingen uit de internetconsultatie in de paragraaf "Consultatieverslag", en een toelichting hoe hiermee is omgegaan.