VISI (standaard voor gegevensuitwisseling)

Forum Standaardisatie toetst of de standaard VISI in de nieuwe versie (1.6) geschikt is om te blijven verplichten aan de overheid (‘pas toe of leg uit’-verplichting). In deze openbare consultatie kunt u reageren op dit advies van de experts.

VISI is een standaard voor procescommunicatie in de bouw.

Forum Standaardisatie adviseert de publieke sector over het gebruik van ICT-standaarden en onderhoudt de lijst met ICT-standaarden die verplicht of aanbevolen zijn voor de overheid.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 01-10-2022
Einddatum consultatie 30-10-2022
Status Gesloten
Type consultatie Beleidsnota
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Onderwerpen Organisatie en beleid ICT Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Nederlandse overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-) publieke sector.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het is van groot belang dat we onze digitale gegevens veilig en makkelijk met elkaar kunnen uitwisselen. Forum Standaardisatie helpt dit mogelijk te maken door open standaarden te toetsen en voor te schrijven aan publieke organisaties.

Het komt regelmatig voor dat er een nieuwe versie verschijnt van een standaard op de Lijst Open Standaarden van Forum Standaardisatie. Het Forum Standaardisatie toetst een nieuwe versie in de regel opnieuw, zeker als deze nieuwe versie niet compatibel is met de voorgaande versie. Zo blijft de Lijst Open Standaarden zo actueel mogelijk.

De bouwstandaard VISI draagt bij aan betere gegevensuitwisseling en leveranciersonafhankelijkheid. Het doel van VISI is om de transparantie en traceerbaarheid van het bouwproces te vergroten, en hiermee de kwaliteit en efficiency te verhogen en de doorlooptijd te verkorten.

Expert adviseren om VISI in de nieuwe versie (1.6) te blijven verplichten aan de overheid (via ‘pas toe of leg uit’-verplichting). VISI versie 1.6 is op dit moment de vigerende standaard. VISI 1.6 kent minimale wijzigingen zijn ten opzicht van de huidige versie (1.4) op de ‘pas toe of leg uit’-lijst. De wijzigingen richten zich vooral op betere gebruikerservaringen en hogere uitwisselbaarheid van gegevens en documenten. VISI versie 1.6 is compatibel met versie 1.4. Leveranciers hebben aangetoond dat hun software compliant is aan versie 1.6.

Waarop kunt u reageren

Wij stellen u in de gelegenheid om te reageren op bijgevoegde vragen. U hoeft alleen te reageren op het onderwerp waarop u commentaar heeft.

Daarnaast kunt u elke aanvullende overweging meegeven aan het Forum Standaardisatie en Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO), die van invloed kan zijn op het besluit om VISI in de nieuwe versie (1.6) te blijven verplichten aan de overheid (‘pas toe of leg uit’-verplichting).

Alle reacties die wij binnen de termijn ontvangen worden door het Forum Standaardisatie in beschouwing genomen.

Downloads

Externe bronnen

Open standaard VISI

Bron: forumstandaardisatie.nl

Toetsingsprocedure

Bron: forumstandaardisatie.nl