VOG politiegegevens

In dit wetsvoorstel wordt voorgesteld om een VOG te kunnen weigeren op basis van relevante politiegegevens. Dit moet mogelijk worden voor functies die een dermate hoge mate van integriteit vereisen dat de betrokkene van onbesproken gedrag moet zijn. Daartoe wordt de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens gewijzigd. Op grond van de huidige regeling kunnen politiegegevens geen zelfstandige weigeringsgrond voor een VOG vormen.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 5 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: