Besluit bekendmaking veiling kavels B01, B03, B04, B06 tot en met B26, B35 en B37

Achtergrond van dit besluit en de daarbij behorende veilingregeling vormen de hoge percentages regiogerichtheid die opgenomen zijn in de huidige FM-vergunningen van de niet-landelijke commerciële partijen en de wens om deze terug te brengen naar het wettelijke minimum van 10 procent. Op deze wijze wordt de mogelijkheid geboden om de niet-landelijke commerciële vergunningen op een meer rendabele wijze uit te nutten. Steeds duidelijker komt namelijk naar voren dat de hoge percentages regiogerichtheid daaraan in de weg staan.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 8 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: