Wijzigingsregeling overdragen van vorderingen uit hoofde van een kredietovereenkomst

Consultatie van de concept-regeling tot wijziging van de Vrijstellingsregeling Wft in verband met het aanpassen van de artikelen die betrekking hebben op het overdragen van vorderingen uit hoofde van een kredietovereenkomst en de Uitvoeringsregeling Wft in verband met het aanpassen van de dekkingsbedragen voor de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 24-12-2019
Einddatum consultatie 16-02-2020
Status Gesloten
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Financiën
Onderwerpen Financieel toezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Aanbieders van hypothecair krediet, institutionele beleggers, pensioenfondsen, adviseurs of bemiddelaars in verzekeringen, herverzekeringsbemiddelaars, toezichthouders en andere belanghebbenden.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Indien vorderingen uit hoofde van een kredietovereenkomst zijn overgedragen aan een institutionele belegger (bijvoorbeeld een pensioenfonds) en de institutionele belegger heeft niet zelf de kredietovereenkomst met de consument gesloten dan is de institutionele belegger vrijgesteld van de vergunningplicht voor het aanbieden van krediet indien de kredietaanbieder die de overeenkomst met de klant heeft gesloten deze kredietovereenkomst blijft beheren en uitvoeren.

Verder wordt voor adviseurs of bemiddelaars in verzekeringen en herverzekeringsbemiddelaars het dekkingsbedrag van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering aangepast.

Waarop kunt u reageren

De reacties mogen betrekking hebben op alle onderdelen van deze concept-regeling en de toelichting.

Downloads

  • Concept regeling

    Concept-wijzigingsregeling ivm het aanpassen van artikelen die betrekking hebben op het overdragen van vorderingen uit hoofde van een kredietovereenkomst

Externe bronnen

Uitvoeringsregeling Wft

Bron: wetten.overheid.nl

Vrijstellingsregeling Wft

Bron: wetten.overheid.nl