Wet testen bij vertrek

Vreemdelingen met een vertrekplicht die moeten terugkeren naar hun land van herkomst, kunnen straks gedwongen worden om een test te doen voor ernstige en besmettelijke ziektes, waaronder corona. Met deze maatregel wordt voorkomen dat vreemdelingen hun terugkeer kunnen frustreren door niet mee te werken aan zo’n test. Om dit te regelen wordt in de Vreemdelingenwet 2000 een wettelijke grondslag gecreëerd.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 16 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: