Amvb waardeoverdracht klein pensioen

Ter uitvoering van de Wet waardeoverdracht klein pensioen bevat dit besluit bepalingen met betrekking tot:
1. het proces van zo automatisch mogelijke waardeoverdracht van kleine pensioenen;
2. de voorwaarden die zijn verbonden aan waardeoverdracht van bestaande kleine pensioenen;
3. de communicatieverplichtingen richting de gewezen deelnemers wiens klein pensioen automatisch wordt overgedragen bij einde deelneming.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 03-08-2017
Einddatum consultatie 14-09-2017
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Onderwerpen Arbeidsvoorwaarden

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Werknemers

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Verbetering pensioenbestemming

Waarop kunt u reageren

Op het gehele besluit

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Effectentoetsen
Toelichting op IAK vragen