Berichten over uw Buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Waterschapsbesluit herziening regels voor beleidsvoorbereiding en verantwoording

Natuur en milieu

In het kort

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging van het Waterschapsbesluit voor. Dat betreft hoofdstuk 4 (beleidsvoorbereiding en verantwoording) en 5 (de accountantscontrole). Aanleiding is het streven om het Waterschapsbesluit zoveel mogelijk in de pas te laten lopen met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten, dat vergelijkbare regels bevat voor provincies en gemeenten. Ook vindt een algemene actualisatie plaats naar aanleiding van ontwikkelingen van de afgelopen jaren, zoals de introductie van vennootschapsbelasting voor overheden.

Het doel

Het doel van het besluit is het stellen van regels zodat de begroting en verantwoording van waterschappen transparant en navolgbaar zijn. Hiermee wordt tevens bereikt dat onder andere het algemeen bestuur van de waterschappen, de provinciale toezichthouder en Europese instellingen worden voorzien van de informatie die nodig is voor het uitvoeren van hun (controlerende) taak.

Reageren?

U kunt tot en met 24 mei via deze website reageren op alle onderdelen van de regeling en de toelichting. 

Consultatieverslag

Het is niet meer mogelijk om te reageren op deze consultatie. Download hier het consultatieverslag.

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Op de hoogte blijven van dit wetsvoorstel?

Abonneer op deze consultatie

Op de hoogte blijven van wetsvoorstellen waar u interesse in heeft?

Abonneer op nieuwe consultaties