Wet bevordering digitale weerbaarheid bedrijven

Met het wetsvoorstel Bevordering digitale weerbaarheid bedrijven worden de taken en bevoegdheden van de Minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) op het gebied van digitale weerbaarheid vastgelegd. Met dit voorstel wordt gehoor gegeven aan de roep van het bedrijfsleven om dreigingsinformatie breder te delen. Dit wetsvoorstel voorziet daarmee in de benodigde grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van de digitale weerbaarheid van bedrijven.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 28-06-2021
Einddatum consultatie 23-08-2021
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Economische Zaken
Onderwerpen ICT

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn. Voordat reacties gepubliceerd worden, worden deze eerst gecontroleerd op beledigende of aanstootgevende uitspraken.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Nederlandse bedrijven die niet reeds vallen onder de doelgroepen zoals bedoeld in de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni).

Samenwerkingsverbanden cyberweerbaarheid die vallen onder het Digital Trust Center (onderdeel EZK).

Andere volgens de Wbni aangewezen OKTT’s en CSIRTs die onderdeel uitmaken van de informatie uitwisseling voor digitale weerbaarheid.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De gevolgen voor de doelgroepen zijn dat er onafhankelijke informatie zal worden verstrekt door de overheid om de digitale weerbaarheid van ondernemend Nederland te vergroten. Bedrijven ontvangen objectieve algemene informatie ter bevordering van hun digitale weerbaarheid. Ook kunnen zij, indien bekend bij de overheid, specifieke informatie ontvangen over direct van toepassing zijnde ernstige kwetsbaarheden en dreigingen voor hun digitale omgeving. Er zijn geen procedurele verplichtingen voorzien voor deze bedrijven, wel is het mogelijk dat bedrijven in de uitvoering van deze taken en bevoegdheden worden gevraagd informatie met de overheid te delen die het informeren van bedrijven vergemakkelijkt. Hiermee is er geen regeldruk voorzien.

Waarop kunt u reageren

Het wetsvoorstel en de Memorie van Toelichting

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Digital Trust Center

Bron: www.digitaltrustcenter.nl