Wet betaalbare huur

Middenhuurwoningen krijgen een vorm van huurprijsbescherming, zodanig dat wonen voor middeninkomens betaalbaar wordt én het rendabel blijft voor institutionele beleggers om in deze woningen te investeren. Het kabinet heeft dit voornemen uit het regeerakkoord uitgewerkt in dit wetsvoorstel.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 6 juli 2023

Het wetsvoorstel Betaalbare huur is van 27 februari 2023 tot en met 28 maart 2023 in openbare internetconsultatie geweest. Dit verslag geeft een beeld van de binnengekomen reacties. Daarbij is per onderdeel aangegeven hoe de regering dit onderdeel heeft gewogen en of dit heeft geleid tot aanpassingen aan het voorstel. Een aangepaste versie van het wetsvoorstel is op 28 juni 2023 ter advies aangeboden aan de Raad van State.

Consultatieperiode aangepast, 28 februari 2023

Sluiting consultatieperiode: 28 maart 2023.