Wet centraliseren tolkvoorzieningen auditief beperkten leef- en werkdomein

Met deze maatregel ontvangt het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) de taak om de tolkvoorzieningen voor auditief beperkten in het kader van de arbeidsinschakeling Participatiewet en maatschappelijke participatie uit te voeren. Een gedeelte van de tolkvoorzieningen is op dit moment ondergebracht in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Participatiewet (resp. leefdomein en werkdomein gemeenten).

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 12 november 2018

Consultatieverslag Wet centraliseren tolkvoorzieningen auditief beperkten leef- en werkdomein