Wet criteria meeneembare studiefinanciering hoger onderwijs

Studenten in het hoger onderwijs kunnen met Nederlandse studiefinanciering in het buitenland te studeren, dit heet ‘meeneembare studiefinanciering’. Studenten kunnen in aanmerking komen voor meeneembare studiefinanciering als ze voldoen aan de voorwaarden die zijn opgenomen in de Wet studiefinanciering 2000. Na een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie moeten de wettelijke voorwaarden worden gewijzigd. Dat wordt met dit wetsvoorstel geregeld.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 28-11-2017
Einddatum consultatie 26-12-2017
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Onderwerpen Hoger onderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Doel is om in de WSF 2000 de wettelijke voorwaarden voor het in aanmerking komen voor meeneembare studiefinanciering voor studenten in het hoger onderwijs in overeenstemming te brengen met het Unierecht.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het 3 uit 6-criterium wordt niet meer als exclusief criterium gehanteerd om in aanmerking te komen voor meeneembare studiefinanciering voor een opleiding in het hoger onderwijs in het buitenland.

Waarop kunt u reageren

Belangstellenden kunnen zowel hun reactie geven op de conceptwet als op de memorie van toelichting.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen