Wet implementatie richtlijn verzekeringsdistributie

Consultatie van het concept-wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht ter implementatie van de richtlijn nr. 2016/97/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 januari 2016 betreffende verzekeringsdistributie (herschikking) (Wet implementatie richtlijn verzekeringsdistributie).

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 15 mei 2017