Wet NLQF

Reactie

Naam NRTO (MB Heinemann)
Plaats Houten
Datum 21 november 2022

Vraag1

Wilt u reageren op wetsvoorstel NLQF? Dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een bericht achter te laten of door een bericht te uploaden.
Vanaf de start is de NRTO betrokken geweest bij de implementatie van het EQF en NLQF in Nederland. De NRTO heeft dan ook met interesse kennisgenomen van het wetsvoorstel NLQF. Vooropgesteld dat de NRTO positief waardeert dat het wetsvoorstel voorziet in de wettelijke verankering van het NLQF.

De NRTO onderschrijft het maatschappelijke belang van het NLQF. Het NLQF vergroot de transparantie van met name het non-formele opleidingsaanbod. Het opnemen van NLQF-niveaus op getuigschriften van formele kwalificaties draagt bij aan bredere acceptatie van het NLQF op de arbeidsmarkt. Het kunnen vergelijken van verschillende formele en non-formele kwalificaties draagt bij aan een verdere ontwikkeling van Leven Lang Ontwikkelen in Nederland.

De NRTO vraagt aandacht voor de communicatie over ingeschaalde kwalificaties. De NRTO ziet meerwaarde in het maken van heldere afspraken, met namen, maar niet uitsluitend, over het onderscheidt en verhouding tussen overheidserkenningen, NLQF-inschaling, en andere vormen van erkenning. In het bijzonder dient verder te worden uitgewerkt hoe om wordt gegaan met onderdelen van ingeschaalde kwalificaties.

Wij zullen het NLQF positief blijven uitdragen om het NLQF tot een succes te maken. Een aantal NRTO leden heeft er reeds voor gekozen om kwalificaties in te laten schalen in het NLQF. Op die manier hebben zij een voorsprong ten opzichte van hun concurrenten van wie het niveau van de opleidingen nog niet onafhankelijk is vastgesteld. Wij rekenen mede op de implementatie van het wetsvoorstel NLQF om verder aan dit succes bij te dragen.