Wet NLQF

De wet NLQF geeft een basis voor het NLQF en de 8 NLQF-niveaus van opleidingen. Het niveau van opleidingen wordt bepaald door de leeruitkomsten (kwalificatie) van die opleidingen te vergelijken met de meetlat van het NLQF. Het Nederlandse NLQF is gerelateerd aan het Europese EQF. Het wetsvoorstel wordt, op advies van de Afdeling advisering van de Raad van State, opnieuw aangeboden voor internetconsultatie.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 14 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: