Wet proactieve dienstverlening SZW

Reactie

Naam Pensioenfederatie (mr. G. Metske CPL)
Plaats 's-Gravenhage
Datum 22 maart 2024

Vraag1

1. Wat vindt u ervan dat UWV, de SVB en gemeenten zelf mogen onderzoeken of iemand misschien een uitkering of andere ondersteuning kan krijgen?
2. Wat vindt u ervan dat UWV, de SVB en gemeenten zelf contact mogen zoeken met mensen die waarschijnlijk wel een uitkering of ondersteuning kunnen krijgen, maar daar niet om gevraagd hebben?
Nederlandse pensioenfondsen stellen in bijgaande reactie twee dingen voor. Pensioenfondsen willen door betere samenwerking deelnemers vinden die op dit moment niet geïnformeerd kunnen worden over hun pensioen én pensioenfondsen willen namens deelnemers in geval van faillissement aanvragen doen bij UWV om onbetaald gebleven pensioenpremie te kunnen ontvangen. Beide voorstellen, die in de reactie worden toegelicht, zijn in het belang van deelnemers van pensioenfondsen.

Bijlage