Wetsvoorstel maatregelen loondoorbetaling bij ziekte en WIA

Het wetsvoorstel maakt onderdeel uit van een totaalpakket aan maatregelen om de loondoorbetalingsverplichtingen voor werkgevers makkelijker, duidelijker en goedkoper te maken. Twee maatregelen uit dit pakket vergen wetswijziging. De derde maatregel uit dit wetsvoorstel heeft als doel om WIA-gerechtigden te stimuleren het werk te hervatten of uit te breiden.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 18-06-2019
Einddatum consultatie 16-07-2019
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Keten-ID 9043
Onderwerpen Ziekte en arbeidsongeschiktheid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Werkgevers, werknemers en WIA-gerechtigden.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Voor werkgevers wordt loondoorbetaling bij ziekte goedkoper door de financiële tegemoetkoming. Daarnaast wordt onzekerheid bij werkgevers weggenomen, omdat het medisch advies van de bedrijfsarts bij de toets op de re-integratie inspanningen leidend wordt. Voor werknemers betekent dit dat zij mogelijk eerder een WIA-uitkering in plaats van loon zullen ontvangen. WIA-gerechtigden krijgen vijf jaar meer zekerheid over het behoud van hun WIA-uitkering als zij gaan werken.

Waarop kunt u reageren

U kunt reageren op alle onderdelen van het wetsvoorstel en de toelichting daarop.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Wet financiering sociale verzekeringen

Bron: wetten.overheid.nl