Wijziging van de Participatiewet in verband met het op onderdelen in balans brengen van de wet tussen bestaanszekerheid, re-integratie en handhaving

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Clinge
Datum 24 mei 2023

Vraag1

Ter internetconsultatie ligt het algemene deel van de Memorie van Toelichting, een concept-wettekst en daarbij behorende artikelsgewijze toelichting.

U kunt reageren op alle onderdelen.
Maak t minder ingewikkeld en meer toegankelijk.
Als mensen langdurig ziek zijn is dat nooit omdat ze t leuk vinden om niet mee te kunnen doen.
Vaak duurt t ziek zijn langer door alle stress die alle regeltjes met zich meebrengen.
Zelfs als je 80 / 100% afgekeurd bent blijf je steeds houden omdat de uitkering amper genoeg is om deftig van te leven/ wonen laat staan deftig mee doen met de Maatschappij.