Wijziging van de Participatiewet in verband met het op onderdelen in balans brengen van de wet tussen bestaanszekerheid, re-integratie en handhaving

Met het wetsvoorstel ‘Participatiewet in balans' zet de regering de eerste stappen om te komen tot een (uitvoering van de) Participatiewet waarbij de menselijke maat en vertrouwen meer centraal staan, door: de regels en ondersteuning van de Participatiewet te laten aansluiten op de mogelijkheden en omstandigheden van de mensen voor wie ze bedoeld zijn; het vergroten van de rechtszekerheid, zowel qua rechten als plichten; en het creëren van meer handelingsruimte voor de uitvoerend professional.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 92 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: