Wijziging van de Participatiewet in verband met het op onderdelen in balans brengen van de wet tussen bestaanszekerheid, re-integratie en handhaving

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Purmerend
Datum 25 mei 2023

Vraag1

Ter internetconsultatie ligt het algemene deel van de Memorie van Toelichting, een concept-wettekst en daarbij behorende artikelsgewijze toelichting.

U kunt reageren op alle onderdelen.
Als chronisch zieke door kanker hoor ik niet in de bijstand thuis maar aangezien ik ziek ben geworden vanuit de bijstand kan ik geen kant op. ( terminale) of chronisch zieke mensen zouden meer vrijheid moeten hebben zoals UWV met zieke mensen omgaat. Het is totaal doelloos mensen met lichamelijke ernstige beperkingen ook nog in hun vrijheid te beperken wetende dat het mischien de laatste levens jaren zijn.