wetsvoorstel versterking

Het kabinet heeft in 2018 besloten de afweging over de hoogte van de gaswinning uit het Groningenveld, het afhandelen van schade en bouwkundige versterking in publieke handen te nemen. De mogelijkheid voor publieke afhandeling van het schadeherstel is geregeld in het wetsvoorstel Tijdelijke wet Groningen. Dit wetsvoorstel is een aanvulling daarop en regelt de versterking van gebouwen omwille van de veiligheid in Groningen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 06-11-2019
Einddatum consultatie 20-11-2019
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen Overige economische sectoren

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn. Voordat reacties gepubliceerd worden, worden deze eerst gecontroleerd op beledigende of aanstootgevende uitspraken. Deze controle kan enkele dagen duren.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Eigenaren en gebruikers (bewoners, bedrijven) van de gebouwen in Groningen die niet aan de veiligheidsnorm voldoen.
Rijksoverheid, gemeenten, provincie Groningen

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Deze wet beschrijft het proces voor versterking van gebouwen die niet aan de veiligheidsnorm voldoen. Eigenaren en gebruikers krijgen regie in de uitvoering van de versterking.
Gemeenten krijgen een prominente rol in planning en sturing van de opgave.
De uitvoeringsorganisatie onder de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties neemt de gehele uitvoering ter hand.

Waarop kunt u reageren

Gehele wetsvoorstel

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen