Wet invoering associate degree-opleiding

Het wetsvoorstel voorziet in het omvormen van het associate degree programma tot een zelfstandige opleiding. Een zelfstandige associate degree-opleiding krijgt meer ruimte om een eigen arbeidsmarktprofiel, didactisch profiel en organisatie te vormen en wordt daarmee een aantrekkelijke optie voor jongeren en volwassenen voor wie de duur of het niveau van de bacheloropleiding een drempel vormt.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 22-07-2016
Einddatum consultatie 02-09-2016
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Onderwerpen Hoger onderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het doel van de wetswijziging is het wettelijk verankeren van de associate degree als zelfstandige opleiding

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Alle personen c.q. rechtspersonen die in Nederland een associate degree volgen, aanbieden, mede-verzorgen of dit mogelijk in de toekomst gaan doen.

Verwachte effecten van de regeling

Door de wetswijziging kan de zelfstandige associate degree-opleiding een eigen profiel aannemen. Dit kan bijvoorbeeld middels een aparte organisatorische setting, een eigen pedagogisch concept, een eigen arbeidsmarktprofiel en eventueel een eigen huisvesting. Hiermee kan de associate degree een sterke en aantrekkelijke opleidingsvorm worden en een verrijking van het onderwijsaanbod. Associate degree-studenten moeten voldoen aan de vooropleidingseisen en, wanneer bij ministeriële regeling bepaald, aan de nadere vooropleidingseisen en aanvullende eisen. Studenten die een associate degree-opleiding hebben afgerond, behouden de mogelijkheid in te stromen in een hbo-bacheloropleiding.

Doel van de consultatie

Het informeren van instellingen, studenten en werkgevers en hen de mogelijkheid bieden op dit voornemen tot wet te reageren en zo de regelgeving kwalitatief te verbeteren.
Een belangrijk doel van het bijtijds informeren van instellingen is ook, dat zij rekening kunnen houden met de nieuwe regels en hierop kunnen anticiperen

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Op alle onderdelen van het wetsvoorstel en de memorie van toelichting mag worden gereageerd.

Meer informatie