Wetsvoorstel tot wijziging van de re-integratieverplichtingen in het tweede ziektejaar bij werknemers van kleine en middelgrote werkgevers

Reactie

Naam Adviescollege toetsing regeldruk (Drs. M.A. van Hees)
Plaats Den Haag
Datum 20 november 2023

Bijlage