Wetsvoorstel tot wijziging van de re-integratieverplichtingen in het tweede ziektejaar bij werknemers van kleine en middelgrote werkgevers

Reactie

Naam NVAB (E Gorissen)
Plaats Utrecht
Datum 13 november 2023

Vraag1

Geen specifieke vraagstelling. U kunt reageren op alle onderdelen.
Als NVAB zijn wij geen voorstander van dit wetsvoorstel. Zie bijgevoegd document voor onze argumenten.

Bijlage