Wetswijziging Wet luchtvaart voor Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS)

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging van de Wet luchtvaart voor. Per 1 juli 2023 is de Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS) opgericht. De MRS is een wettelijk overleg- en adviesorgaan over luchtvaartzaken rondom Schiphol. De MRS richt zich op beleid over leefomgevingskwaliteit en levert maatschappelijke inbreng op concrete projecten om hinder te voorkomen of te verminderen. De MRS is de opvolger van de Commissie Regionaal Overleg Schiphol (CROS) en de Omgevingsraad Schiphol (ORS).

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 26 april 2024

Het hoofdlijnenverslag, inclusief reactie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, is gepubliceerd.

Consultatie rapport gepubliceerd, 13 december 2023

Het verslag op hoofdlijnen van de internetconsultatie is op de website geplaatst. Het ministerie zal op een later moment inhoudelijk reageren.