Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met een aantal omissies en verduidelijkingen

Het voorstel neemt een aantal knelpunten die bij de implementatie van de wet en de bestuurlijke afspraken naar voren kwamen weg. Tevens bevat het een aantal verhelderingen in het artikel over de heffing van kosten aan NAM. Ook bevat het een aanpassing inzake de verstrekking van historische schadedata van NAM aan de Minister van EZK, en een aanpassing inzake de verstrekking van de gegevens over gezondheid.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 17-12-2021
Einddatum consultatie 28-01-2022
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Keten-ID 13676
Onderwerpen Organisatie en beleid Bouwen en verbouwen

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De uiteindelijke focus van het wetsvoorstel en deze wetswijziging richt zich op de eigenaren en gebruikers (waaronder bewoners) van de gebouwen in Groningen, waarvan op basis van de regels uit het wetsvoorstel kan worden geconcludeerd dat deze (mogelijk) niet aan de veiligheidsnorm voldoen. Specifiek raakt deze wetswijziging eigenaren die de mogelijkheid krijgen aangeboden tot herbeoordeling, of eigenaren waarbij aangaande hun gebouw een besluit tot niet versterken wordt genomen. Verder raakt het voorstel de NCG als uitvoeringsorganisatie van de versterkingsoperatie, NAM wat de verduidelijking van de heffing betreft en de minister van EZK, het Instituut, de NCG en NAM wat betreft de gegevens uit de historische schadedata van NAM.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Bij de voorbereiding op de implementatie van dit nog niet inwerking getreden wetsvoorstel en bij de implementatie van de bestuurlijke afspraken van 6 november 2020 zijn enkele knelpunten in de uitvoering naar voren gekomen. De wetswijziging die nu in consultatie wordt gebracht heeft als doel deze knelpunten weg te nemen en verduidelijkingen door te voeren. Aanpassing van de wet, middels deze wetswijziging, is belangrijk voor de praktische uitvoering van de versterkingsoperatie. Deze wetswijziging bevat tevens een aantal verhelderende wijzigingen in het artikel over de heffing van kosten aan NAM. Verder bevat deze wetswijziging een aanpassing inzake de verstrekking van historische schadedata van NAM aan de minister van Economische Zaken en Klimaat (hierna: EZK). Tot slot bevat het voorstel een aanpassing inzake de verstrekking van de gegevens over gezondheid waardoor deze gegevens gedeeld kunnen worden wanneer dit bijdraagt aan het oplossen van knelpunten die als gevolg van schade zijn ontstaan, en de eigenaar hiervoor toestemming geeft.

Waarop kunt u reageren

Er kan op alle onderdelen van het wetsvoorstel gereageerd worden.

Downloads

  • Concept regeling

    Artikelen wetswijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met een aantal omissies en verduidelijkingen

  • Ontwerp toelichting

    Toelichting wetswijziging Wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met een aantal omissies en verduidelijkingen

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Acties

Delen regeling