Wet topinkomens

Met dit wetsvoorstel wordt voorzien in de behoefte de topinkomens in de publieke en semipublieke sector te normeren. De openbaarmaking van topinkomens is al geregeld in de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde. In aanvulling hierop is een normering van de beloning van topfunctionarissen in de semipublieke sector wenselijk. De wet is in het Coalitieakkoord aangekondigd.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 10 december 2009

Samenvatting reacties downloaden

Nieuwe versie concept regeling toegevoegd, 29 oktober 2009