Wet tot wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen in verband met het verlengen van de werkingsduur van die wet

Reactie

Naam FNV, ook namens CNV (Paul Van den Boom)
Plaats Utrecht
Datum 16 augustus 2023

Vraag1

U kunt reageren op het voorstel en de toelichting.
De vormgeving van de verlenging van de IOW zoals voorgesteld is goed. Dit is conform de afspraken gemaakt met sociale partners. Complimenten voor de snelle en zorgvuldige uitwerking.

FNV en CNV hebben wel opmerkingen bij de tekst in de memorie van toelichting. FNV en CNV delen het optimisme van de minister dat de komende jaren de arbeidsmarktkansen van zestigplussers op de arbeidsmarkt substantieel gaat verbeteren niet. Wij vrezen dat de positie van een deel van deze groep structureel problematisch is. Ook in de afgelopen tijd, met veel positieve initiatieven en forse krapte op de arbeidsmarkt zijn de problemen gebleven. Wij hebben geen signalen dat dit de komende jaren zal gaan kantelen. Dit ondanks een ambitieuze agenda vanuit de overheid opgeschreven in de seniorenvisie. Werkgevers nemen nu eenmaal bij voorkeur geen zestigplussers aan. We hadden dan ook liever gezien dat de IOW een structurele regeling geworden was. Nu vrezen we dat we over enkele jaren weer moeten gaan lobbyen voor verlenging. Dan zullen we, nog meer dan nu, gaan pleiten voor die structurele regeling.
Dat gezegd hebbende, realiseren we dat oudere werkzoekenden natuurlijk niet gebaat zijn met een vakbond die meegaat in het beeld dat het toch niet beter zal gaan. Daarom zullen we uiteraard proberen de komende jaren de kansen van de oudere werkzoekenden te vergroten. We krijgen hier graag ongelijk, dat wil zeggen, ook wij hopen dat de arbeidsmarktpositie van zestigplussers over enkele jaren gelijk is aan de rest van de arbeidsmarkt. We geven daarbij al wel aan dat daar meer voor nodig is dan een seniorenvisie. Er zal dan bijvoorbeeld ook gekeken moeten worden naar de concurrentiepositie van werkzoekenden vlak voor de AOW-leeftijd met de groep net AOW gerechtigd. Als die tweede groep voor werkgevers zo veel goedkoper blijft als nu het geval is zal het heel lastig worden grotere groepen oudere werkzoekenden die nu in de IOW terecht komen aan het werk te krijgen. Ook is er een serieus andere mindset van werkgevers nodig. Maar nogmaals, we zullen constructief meewerken aan elke mogelijke verbetering om daarmee de IOW op termijn overbodig te maken, maar we delen het optimisme niet.