Wet tot wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen in verband met het verlengen van de werkingsduur van die wet

De termijn waarbinnen het recht op een IOW-uitkering kan ontstaan sluit per 1.1.2024. Het wetsvoorstel wijziging Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) zorgt ervoor dat personen met een WW-uitkering of WGA-uitkering ook vanaf 1.1.2024 tot 1.1.2028 een uitkering op grond van de IOW kunnen krijgen.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 18 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: