Wet tot wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen in verband met het verlengen van de werkingsduur van die wet

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Amsterdam
Datum 7 augustus 2023

Vraag1

U kunt reageren op het voorstel en de toelichting.
Ik ben het helemaal eens met de argumentatie. Maar gezien de argumentatie zou het eerder logisch zijn om de IOW helemaal niet af te schaffen. Over 4 jaar zitten 60+-ers immers nog met dezelfde problematiek en is de IOW nog steeds nodig. Het stoort me daarom dat het uitstellen van de afschaffing van de IOW als iets positiefs wordt gebracht, terwijl de IOW nog steeds afgeschaft gaat worden...