Wet verval bijzondere aanwijzingsbevoegdheid openbaar ministerie

Met dit wetsvoorstel wil Kamerlid Groothuizen (D66) vastleggen dat de minister van J&V zich niet meer mag mengen in individuele strafzaken. Nu mag dat nog wel. De minister kan het OM opdracht geven tot onder andere vervolging of opsporing. In het wetsvoorstel staat dat hiertoe de bijzondere aanwijzingsbevoegdheid wordt afgeschaft. De minister moet zich afzijdig houden bij individuele zaken. Het is enkel aan de rechter om het handelen van het OM in een concrete strafzaak te beoordelen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 25-11-2020
Einddatum consultatie 25-12-2020
Status Gesloten
Type consultatie Initiatiefwet
Organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Onderwerpen Organisatie en beleid Rechtspraak

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn. Voordat reacties gepubliceerd worden, worden deze eerst gecontroleerd op beledigende of aanstootgevende uitspraken. Deze controle kan enkele dagen duren.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Het Openbaar Ministerie, de rechtspraak, de advocatuur, de Minister van Justitie en Veiligheid en de Tweede Kamer zijn doelgroepen die door de regeling worden geraakt.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het OM kan geen bijzondere aanwijzing meer ontvangen van de Minister. Zo wordt het voor de Minister onmogelijk zich te mengen in een concrete strafzaak en dient hij zich afzijdig te houden. Het zal enkel aan de rechter zijn om het handelen van het OM in een concrete strafzaak te beoordelen.

Waarop kunt u reageren

De opsteller van deze initiatiefwet, het Tweede Kamerlid Groothuizen (D66), geeft eenieder de gelegenheid om op alle onderdelen van deze initiatiefwet te reageren.

Downloads