Wet windenergie op zee

Dit wetsvoorstel maakt de opschaling van windenergie op zee mogelijk en introduceert een instrument genaamd ‘kavelbesluit’. Niet in de wet zelf maar pas in het kavelbesluit wordt bepaald waar en onder welke voorwaarden een windpark gerealiseerd mag worden. De natuurtoets is geïntegreerd in het kavelbesluit. Een vergunning bepaalt wie het windpark mag realiseren. TenneT krijgt de taak het net op zee voor te bereiden.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Regelgeving is in werking getreden, 30 september 2015

De Wet windenergie op zee is op 1 juli 2015 in werking getreden.

Consultatie rapport gepubliceerd, 30 september 2015

De Wet windenergie op zee is sinds 1 juli 2015 van kracht.