Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging van het Besluit schadevergoeding net op zee

Consultatie gesloten Bestuur

In het kort

Een producent die elektriciteit opwekt met windturbines op zee heeft op grond van artikel 16f van de Elektriciteitswet 1998 in bepaalde gevallen recht op een vergoeding van schade waarin het net op zee niet beschikbaar is voor transport van geproduceerde elektriciteit. In het Besluit schadevergoeding net op zee (hierna: het besluit) worden nadere regels gesteld over het recht op schadevergoeding en de bestanddelen waaruit dit bestaat.

De wijziging is ten eerste omdat het besluit niet aansluit bij de technische eigenschappen van gelijkstroomverbindingen (HVDC). En ten tweede omdat de elektriciteitsprijs afgelopen jaren sterk is gestegen en volatiel is gebleken, wat kan leiden tot hoger uitvallende betalingen aan schadevergoeding dan waar een producent vanuit kan zijn gegaan in zijn businesscase. Deze kosten worden via de subsidie inkomsten voor TenneT of via de nettarieven maatschappelijk gedragen, en staan niet in verhouding tot het financieel maatschappelijk risico.

Reacties op deze consultatie3 openbaar

Bekijk alle reacties
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Op de hoogte blijven van dit wetsvoorstel?

Abonneer op deze consultatie

Op de hoogte blijven van wetsvoorstellen waar u interesse in heeft?

Abonneer op nieuwe consultaties