Wijzigen Wet windenergie op zee

De kern van de Wet windenergie op zee blijft ongewijzigd. Het wetsvoorstel bestaat uit het vastleggen van de nieuwe bevoegdheidsverdeling van de ministers en het voor de verdere toekomst geschikt maken van de wet voor ook andere energiedragers dan elektriciteit. Tot slot wordt de procedure voor de vergunningverlening middels de vergelijkende toets verbeterd en wordt de mogelijkheid om de vergunning te veilen aan de wet toegevoegd.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 23 april 2018

Het wetsvoorstel wordt nu voor advies aan de Raad van State gestuurd. Na verwerking van dat advies wordt het wetsvoorstel zo mogelijk nog voor de zomer aangeboden aan de Tweede Kamer en dan weer openbaar.

Document toegevoegd, 2 maart 2018

This version of the explanatory memorandum replaces both Unofficial translation explanatory memorandum without Paragraphs 2.3.8 onwards.pdf and Unofficial translation explanatory memorandum without part II.pdf. This is the complete version. No other documents are expected to be added.

  • Unofficial translation explanatory memorandum

Document toegevoegd, 21 februari 2018

Unofficial translation Offshore Wind Energy Act, Amendments in accordance with the proposal of Act added

  • Unofficial translation Offshore Wind Energy Act, Amendments in accordance with the proposal of Act