Aanschafsubsidieregeling Zero-Emissie Trucks (AanZET)

Reactie

Naam vindsubsidies BV (E Slaghekke)
Plaats Deventer
Datum 14 september 2023

Vraag1

Heef u opmerkingen of suggesties voor de regeling en/of de toelichting?

In het bijzonder is het ministerie benieuwd naar uw reactie op de onderstaande vragen.

1. Verwacht u dat de gewijzigde subsidiepercentages en maximale subsidiebedragen voldoende zijn om een emissieloze vrachtwagen aan te schaffen?
2. Kunt u zich vinden in de voorgestelde aanvraag- en lotingprocedure, waarmee meer duidelijkheid voor de aanvrager wordt verschaft?
Alle aandacht gaat uit naar elektrische en waterstof oplossingen tot nu toe.
Maar er zijn wellicht nog meer alternatieven die een bijdrage leveren aan zero-emissie oplossingen.
Een aansprekend voorbeeld daarvan zijn gecomprimeerde-Lucht-aangedreven motoren als omgebouwde diesels.
De gecomprimeerde lucht kan middels groene energie als buffer worden verkregen.
Meerdere voordelen: 1) geen uitstoot schadelijke stoffen bij inzet motor 2) hergebruik bestaande motoren door ombouw 3) lucht onder druk kan in overschot periode van zonne-energie worden gebufferd. In de routekaart energie opslag komen CAES en LAES als optie aan de orde die goed aansluiten op toepassen in stedelijke mobiliteit oplossingen ( bus, afvalstoffen ophaaldienst, pakket dienst en winkel bevoorrading etc.)

Deze optie is al bekend uit de literatuur maar eigenlijk door de aandacht voor batterij en waterstof volledig buiten beeld geraakt. Binnenkort wordt een pilot gestart om de mogelijkheden in praktisch en pragmatische gebruiksomgeving aan te tonen. De circulaire gedachte van inzet huidige motoren en de mogelijkheid van bufferen van de energiedrager (gewone omgevingslucht) zijn aansprekende voordelen.