Aanschafsubsidieregeling Zero-Emissie Trucks (AanZET)

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat introduceerde in 2022 de Aanschafsubsidie Zero-Emissie Trucks (AanZET). Deze regeling wordt in 2024 op een aantal punten gewijzigd, waaronder de subsidiepercentages.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 25 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: