Wijziging Besluit Aanwijzing Hoofdspoorwegen

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging van het Besluit aanwijzing hoofdspoorwegen voor. Met deze wijziging wordt de “Stamlijn, gemeente Arnhem” uit het Besluit verwijderd. NS wil het zuidelijke deel van emplacement Arnhem Goederen inrichten voor het realiseren van een eigen opstelterrein. De stamlijn ligt in de plannen van NS op een locatie die in de toekomstige situatie eigendom wordt van NS.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 22-07-2020
Einddatum consultatie 02-09-2020
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 11847
Onderwerpen Spoor

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De wijziging van het Besluit Aanwijzing Hoofdspoorwegen heeft gevolgen voor:
• Spoorwegondernemingen;
• Gemeente Arnhem;
• Industriepark Kleefse Waard.

Doel van de wijziging:
Bij de wijziging wordt de stamlijn “Arnhem gemeentelijke stamlijn” verwijderd uit het Besluit Aanwijzing Hoofdspoorwegen. Dit is noodzakelijk om overdracht van het eigendom van het perceel aan NS mogelijk te maken. NS wil ter plaatse een opstelterrein realiseren.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het saneren van de stamlijn betekent dat het huidige onberijdbare bijzonder spoor in eigendom en beheer van derden niet meer verbonden is met het hoofdspoorwegennet. In de overeenkomst tussen ProRail en NS zal worden vastgelegd dat NS meewerkt aan een toekomstige aansluiting van het bijzonder spoor in beheer van derden op de hoofdspoorweg.

Waarop kunt u reageren

U kunt tot en met woensdag 2 september 2020 via deze website reageren op de het Ontwerp Besluit Aanwijzing Hoofdspoorwegen en de toelichting.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

publicatie in staatsblad

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl