Wijziging Besluit Spoorverkeer en Regeling Spoorverkeer

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van het Besluit spoorverkeer en de Regeling spoorverkeer. Deze wijzigingen zijn een implementatie van Europese regelgeving, en voor het grootste gedeelte dus verplicht om door te voeren in Nederland. Een gevolg is onder andere dat er wijzigingen in de veiligheidsbeheersystemen van infrastructuurbeheerder en spoorwegondernemingen moeten komen.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Regelgeving is in werking getreden, 12 september 2023

12 september 2023. De Regeling Spoorverkeer is in werking getreden.

Publicatie Staatscourant, 12 september 2023

12 september 2023.

De Regeling Spoorverkeer is gepubliceerd in de Staatscourant, zie hiervoor de onderstaande link:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2023-276.html

De wijziging Besluit Spoorverkeer is gepubliceerd in de Staatscourant, zie hiervoor de onderstaande link:

Staatscourant 2023, 17484 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl).

Consultatie rapport gepubliceerd, 28 februari 2023

De samenvatting van de reacties op de internetconsultatie is op de website gepubliceerd. Het ministerie zal op een later moment inhoudelijk reageren.