Wijziging Besluit vergoedingen luchtvaartnavigatiediensten i.v.m. 1ATM

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging van het Besluit vergoedingen luchtvaartnavigatiediensten 2010 voor. Dit besluit maakt het voor Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) mogelijk om diensten op de luchthavens Eindhoven en De Kooy te leveren. Ook kunnen zij de kosten hiervoor in rekening brengen bij gebruikers van de twee luchthavens. Daarnaast geeft het besluit de minister de bevoegdheid om regels vast te leggen voor het ontwerpen van vluchtprocedures.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Regelgeving is in werking getreden, 2 april 2024

Het Besluit is op 22 maart 2024 in het Staatsblad gepubliceerd (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2024-66.html) en op 24 maart 2024 in werking getreden.

Consultatie rapport gepubliceerd, 14 september 2023

14 september 2023. Het hoofdlijnenverslag is gepubliceerd.