Wijziging Besluit Wfsv i.v.m. aanpassingen in premiestelling voor startende werkgevers

Voor startende werkgevers een premie vast te stellen die zo goed mogelijk het ZW en/of WGA-risico van startende werkgevers weerspiegelt, en dit op een juiste manier vast te leggen in de regelgeving.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 0 reacties op deze consultatie openbaar.