Wijzigingsbesluit artikel 18 Frequentiebesluit 2013

Met dit besluit wordt de aanvraagperiode voor de verlenging van een vergunning voor schaarse frequentieruimte verlengd tot 4 jaar voorafgaand aan de afloop van de vergunning.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 17-10-2013
Einddatum consultatie 15-11-2013
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen ICT

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het doel van de regeling is om bestaande en potentiële vergunninghouders voor schaarse frequentieruimte tijdig de nodige zekerheid te kunnen bieden over de beschikbaarheid van schaarse frequentieruimte. Hiertoe wordt de aanvraagperiode voor verlenging van een vergunning verlengd tot 4 jaar voorafgaand aan de afloop van de vergunning.Tevens krijgt de overheid hiermee meer tijd voor besluitvorming over het al dan niet verlengen en voor het voorbereiden van een eventuele herverdeling van de frequentieruimte.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Bestaande en potentiële vergunninghouders voor schaarse frequentieruimte, die wordt verdeeld door middel van de in artikel 3.10, eerste lid, onder b tot en met f, van de Telecommunicatiewet genoemde verdelingsprocedures.

Verwachte effecten van de regeling

Door de verlenging van de aanvraagperiode hebben bestaande en potentiële vergunninghouders meer tijd om zich voor te bereiden op de te volgen strategie bij een verlenging en/of een herverdeling. Daarnaast krijgen zij meer tijd om na afloop van een herverdeling hun netwerken aan te passen aan de nieuw ontstane frequentieverdeling ("transitie").

Doel van de consultatie

Verwerven en in kaart brengen van reacties op het concept-besluit.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

De gehele regeling en de bijbehorende Nota van Toelichting

Meer informatie