Wijziging Algemeen inkomensbesluit en Dagloonbesluit ivm aanvullend geboorteverlof

Vanaf 1 juli 2020 hebben partners van de moeder recht op aanvullend geboorteverlof. Dit verlof bedraagt maximaal 5 maal de wekelijkse arbeidsduur. Dit is geregeld in de Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG). Dit besluit voorziet in een aanpassing van het Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten (AIB) en het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen (Dagloonbesluit) om te regelen wat onder inkomen wordt verstaan als iemand de nieuwe uitkering, geïntroduceerd met de WIEG, ontvangt.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 15-01-2019
Einddatum consultatie 12-02-2019
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Onderwerpen Levensloop

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

In de doelgroep vallen werknemers die aanvullend geboorteverlof hebben genoten en van wie de periode van aanvullend geboorteverlof valt binnen de referteperiode die gehanteerd wordt bij de berekening van het dagloon ten behoeve van het recht op een WW-, ZW-, Wazo-, WAO-, of Wet WIA uitkering. Voorts gaat het om werknemers die reeds geboorteverlof genieten in samenloop met een van andere genoemde uitkeringen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Met de algemene maatregel van bestuur wordt bereikt dat het hebben genoten van aanvullend geboorteverlof geen dagloonverlagend effect zal hebben indien men binnen 12 maanden na het genieten van het aanvullend geboorteverlof recht krijgt op een van voornoemde uitkeringen. Het genieten van aanvullend geboorteverlof zal ook geen gevolgen hebben voor een andere uitkering die betrokkene op dat moment ontvangt.

Waarop kunt u reageren

U kunt reageren op alle onderdelen.

Downloads

  • Concept regeling

    Wijziging van het Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten en het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen in verband met de invoering van het aanvullend geboorteverlof

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Grondslag Wet invoering extra geboorteverlof

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Dagloonbesluit werknemersverzekeringen

Bron: wetten.overheid.nl