Wijziging kernenergiewet ivm beleidsoverdracht

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) bereidt een wijziging voor van de Kernenergiewet. De verantwoordelijkheid voor het beleid over nucleaire veiligheid en stralingsbescherming is al in 2020 overgedragen van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) naar de Directeur-Generaal Milieu en Internationaal (DGMI) van IenW. De voorgestelde wijziging brengt de wettelijke taakomschrijving van de ANVS hiermee in overeenstemming.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 19 april 2023

De samenvatting van de reacties is op de website geplaatst. Het ministerie zal op een later moment inhoudelijk reageren.