Wijziging kernenergiewet ivm beleidsoverdracht

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Leeuwarden
Datum 3 december 2022

Vraag1

Hebt u vragen of opmerkingen? U kunt via deze website reageren op alle onderdelen van de regeling en de toelichting.
Ls,

Het kan zijn dat ik er overheen lees, maar:
Op grond van de Kernenergiewet is een veiligheidsregio verantwoordelijk voor de voorbereiding van de organisatie ten behoeve van een doelmatige bestrijding van ongevallen met categorie A- en B-objecten. Focus voor deze vraag/opmerking ligt (voor mij) op de B-objecten.
Ik vind in de Kernenergiewet, het besluit of de regeling niet terug dat wij een wettelijke adviespartner zijn voor het bevoegd gezag ten tijde van een aanvraag, dat het bedrijf/ ondernemer/aanvrager ons op de hoogte moet brengen van een aanvraag, vergunning en/of het hebben van bronnen, splijtstoffen en/of toestellen.
Advies is om de wet, het besluit de regeling te borgen dat een veiligheidsregio betrokken moet worden ten tijde van een aanvraag, een afschrift moet krijgen van een verleende vergunning, geïnformeerd moet worden als een vergunde situatie wijzigt.

Dit alles zodat een veiligheidsregio invulling kan geven op haar wettelijke verplichtingen. En haar verplichten voorbereiding actueel kan houden bij wijzigingen van categorie A- en B-objecten.