Wijziging van de Maatregel teboekgestelde schepen 1992 in verband met de Rijkswet nationaliteit zeeschepen

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, in overeenstemming met het ministerie van Justitie en Veiligheid, bereidt een wijziging voor van de Maatregel teboekgestelde schepen 1992. De reden is dat in de ‘Rijkswet nationaliteit zeeschepen’ de teboekstelling van zeeschepen en de nationaliteitsverlening worden gescheiden. Hierdoor is er een wettelijk basis nodig voor de beoogde nieuwe taken en verantwoordelijkheden voor het Kadaster.

Reacties op de consultatie

Er is in totaal 1 reactie binnen gekomen op deze consultatie.

Sorteren op: